03.04

Środa

12:00

Breaking the Silence

Bartosz Omasta

Program Stały do spraw Edukacji Medycznej IFMSA-Poland Oddziału-Kandydat Radom ma zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na warsztaty dotyczące języka migowego - „Breaking the Silence” ❌

WNoZiKF w Radomiu