Zarząd Oddziału Radom

 

Skład Zarządu Oddziału Radom IFMSA-Poland na kadencję 2019/2020:

Prezydent Oddziału - Alicja Szewczyk 
e-mail: prezydent@radom.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Mateusz Kowalkowski 
e-mail: sekretarz@radom.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Gabriela Marciniak
e-mail: skarbnik@radom.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu - (pełniąca obowiązki) Katarzyna Zemsta
e-mail: vpe@radom.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Adam Torbicki 
e-mail: vpm@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) - Klaudia Grudzińska
e-mail: leo@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE) - Leon Sakwa 
e-mail: lore@radom.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) - Żaneta Góra
e-mail: lpo@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA) - Anna Bereta 
e-mail: lora@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) – (pełniący obowiązki) Bartosz Omasta
e-mail: lome@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) - Katarzyna Pala
e-mail: lorp@radom.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału - Aleksandra Krzysiek
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Maciej Hemon
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - Krzysztof Piątkowski
e-mail: kro@radom.ifmsa.pl

Delegat Oddziału - Alicja Szewczyk
e-mail: delegat@radom.ifmsa.pl

 

Dyżur

Brak dyżurów w najbliższym czasie.