Zarząd Oddziału Radom

 

Skład Zarządu Oddziału Radom IFMSA-Poland na kadencję 2023/2024:

Prezydent Oddziału - Zofia Wójcik
e-mail: prezydent@radom.ifmsa.pl

Sekretarz Oddziału - Marta Płotka
e-mail: sekretarz@radom.ifmsa.pl

Skarbnik Oddziału - Paulina Pietrukaniec
e-mail: skarbnik@radom.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. marketingu - Justyna Pietrzyk
e-mail: vpe@radom.ifmsa.pl

Wiceprezydent Oddziału ds. zasobów ludzkich - Alicja Trybuła
e-mail: vpm@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praktyk Klinicznych (SCOPE) - Klaudyna Zając (LEO)
e-mail: leo@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Wymiany Naukowej (SCORE) - Stella Zając (LORE)
e-mail: lore@radom.ifmsa.pl 

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Publicznego (SCOPH) - Eliza Małecka (LPO)
e-mail: lpo@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Zdrowia Reprodukcyjnego i AIDS (SCORA) - Oliwia Kręcicka (LORA)
e-mail: lora@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Edukacji Medycznej (SCOME) - wakat (LOME)
e-mail: lome@radom.ifmsa.pl

Koordynator Lokalny Programu Stałego ds. Praw Człowieka i Pokoju (SCORP) - Natalia Raniś (LORP)
e-mail: lorp@radom.ifmsa.pl

Komisja Rewizyjna Oddziału (KRO):

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Oddziału - Bartosz Omasta
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - wakat
Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału - wakat
e-mail: kro@radom.ifmsa.pl

Delegat Oddziału - Zofia Wójcik
e-mail: delegat@radom.ifmsa.pl

Dyżur

Dyżur online

30 Czerwiec, Czwartek, 00:00 - 00:00

Zapraszamy do kontaktu poprzez e-mail: sekretarz@radom.ifmsa.pl

Bądź na bieżąco