11.12

Środa

18:00

Warsztaty ALS/BLS

Klaudia Mularczyk
M-Team „Naucz się ratować życie” i IFMSA Poland Oddział Radom organizują pierwsze cykliczne warsztaty z BLS/ALS.
1)Podstawowe zabiegi resuscytacyjne, BLS (ang. Basic Life Support) – zespół czynności obejmujący bezprzyrządowe utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie oddychania i krążenia.
 2) Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne, ALS (ang. Advanced Life Support) – zespół czynności stosowanych przez personel medyczny u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania krążenia. W skład ALS wchodzą: resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), defibrylacja, farmakoterapia oraz inne zabiegi, mające na celu przywrócenie spontanicznej akcji serca lub spontanicznego oddychania. Wykonywanie czynności podczas ALS jest ściśle związane z zasadami BLS i RKO, których pełna znajomość jest konieczna do prawidłowego postępowania.

Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

ul. Bolesława Chrobrego 27, 26-600 Radom