13.03

Piątek

16:00

Warsztaty Zarządu Głównego w Radomiu

Alicja Szewczyk

Warsztaty ZG to spotkanie, które zrzesza studentów medycyny. To nie tylko kwestia nauki działania w Stowarzyszeniu i jego ewaluacji, ale przede wszystkim możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi ludźmi, których łączy ta sama pasja do pomocy ludziom. Jako dynamiczni oraz pełni entuzjazmu ludzie, studenci medycyny, pracujemy na co dzień na rzecz poprawy stanu zdrowia społeczności lokalnych, organizując liczne akcje profilaktyczno-edukacyjne. Wzajemna wymiana doświadczeń i pomysłów, jaką umożliwi nam spotkanie w Radomiu umożliwi podniesienie jakości naszych działań i przyczyni się do bardziej efektywnej pracy i zdobycia nowych umiejętności.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, ul. Chrobrego 31, 26-600 Radom