20.11

Poniedziałek

09:30

Maraton Pisania Listów Amnesty International

Natalia Raniś

Maraton Pisania Listów to największa coroczna akcja na świecie na rzecz praw człowieka. Polega na pisaniu listów, które mają na celu zwrócić uwagę na osoby których prawa są łamane. Piszemy do decydentów, którzy mają realny wpływ na los naszych bohaterek i bohaterów. Akcja odbywała się stacjonarnie w dniach 20.11-10.12.2023r na terenie Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Radomskiego. Uczestnicy i uczestniczki akcji pisali listy, które następnie trafiały do naszej skrzynki. Przebieg akcji i jej zasady były im przedstawiane poprzez wydarzenie na Facebooku.

Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

Ul. Chrobrego 27.