13.01

Sobota

11:45

Akcja Reaktywacja

Alicja Trybuła

Akcja skierowana była do nowych członków i członkiń zarządu oddziału (głównie asystetntów_tek). W ramach akcji dowiedzieli się nieco bliżej o możliwościach jakie daje IFMSA-Poland oddział Radom, samorozwoju, skrótach jakie obowiązują, wyjazdach, nadchodzących wydarzeniach, rozliczaniu akcji, fakturach, oficjalnej papierologii i wielu innych.

Google Meet (akcja prowadzona internetowo)